คำถามที่พบบ่อย

ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการซื้อขายโบนัสจะได้รับ?
โบนัสจะจ่ายตามสกุลเงินที่คุณเลือกซึ่งจะถูกเลือกเมื่อลงทะเบียนเท่านั้น โบนัสสูงสุดที่จะได้รับในช่วงปีใด ๆ กับลูกค้าคือ€ / $ 100000 ขึ้นอยู่กับสกุลเงินของบ ัญชีลูกค้า Binarycent ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของตน แต่เพียงผู้เดียวอาจมอบโบนัสเพิ่มเติมให้กับลูกค้าใบอนุญาตขับขี่จะเป็นตัวเลือกและจะได้รับหลังจากยืนยันของลูกค้าเท่านั้น ในกรณีที่ลูกค้าได้ ับโบนัสโดยผิดพลาดจะต้องแจ้งการสนับสนุนลูกค้าภายใน 3 วันทำการโดยไม่ต้องทำกิจกรรมการค้าใด ๆ และโบนัสจะถูกลบออกจากบัญชีของลูกค้า ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโบนัสท
"First 3 risk trades" หมายถึงอะไร?

ในกรณีที่ผลประกอบการไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าที่ปราศจากความเสี่ยงจะได้รับการชดเชยในรูปของโบนัสการซื้อขายตามหลักเกณฑ์การให้โบนัส ในการใช้บริการนี้คุณต้องติดต่อผู้จัดการบัญชีและได้รับการยืนยันก่อน

How can I fund my trading account?

You can fund your account by credit cards (VISA/Master Card) , UnionPay ,Alipay, Amex, JCB, Wire Transfer, WEBMONEY, QIWI WALLET, OKPAY, Bitcoin, PERFECT MONEY, NETELLER.

How quickly the funds will be added to my trading account?

The funds will be available for trading immediately, once we receive a confirmation from payment system.

What is the minimum amount for withdrawal?

The minimum amount allowed for withdrawal is $50.

What are the conditions for withdrawals?

For security reasons, identification of the person is required for all withdrawals, regardless of the withdrawal amount.

For account without bonus: trader has to reach a 100% turnover from deposited amount, to claim for for withdrawal. For account with bonus: trader has to reach 300% turnover from deposited amount, to claim for deposited amount and profit withdrawal. More details in "User agreement".

How quickly my withdrawal request is processed?

Videforex processes all withdrawal requests within 1 hour. However verification may take longer time, if client didn't submit all requested documents in time.

How can I cancel a withdrawal?

If you wish to cancel a withdrawal, please contact customer support as soon as possible. If the funds have not been debited from your trading account, you may be able to cancel the transaction as it may still be in process. However, if the funds have been debited from your trading account, the withdrawal may already have been processed.

Does Videforex withhold a tax from payouts?

Videforex doesn't withhold any taxes. However, as a customer, it is your responsibility to follow the taxes requirements in your jurisdiction.

How can I close my Videforex Account?

Please email at [email protected] to request closing of your account. You will receive a confirmation when this request will be completed.

What is CFD?

CFD is a simple and potentially very profitable way to make money from short term movements on the market. By correctly predicting whether the price of an asset will go up or down, you can get a significant income.

Do I have to download any software for trading?

There is no need to download something before you can start trading with Videforex. All you need to do is register and deposit funds into your account and you’ll be ready to start trading CFD.

What is the minimum and maximum deposit amount?

The minimum deposit amount is 250$ (or €), and the maximum - 50000$ (or €).

Is there a registration fee?

No, there is no fee to open an account in Videforex.

How can I register?

To register go to ‘Open an Account’ and enter the required information. Please make sure the data you submit is correct and up to date. In the future it will simplifies withdrawal process.

I couldn't find the answer to my question in FAQ.

If you need more detailed clarification, please contact our customer support for assistance.

Where can I view my trading history?

To view a full statement of all your CFD trades, as well as your deposits and withdrawals history, please go to "Statements" under your login.

Where can I see the trading hours for each asset?

The trading hours for each asset can be found in the "Trading Assets" section

What time base is used by the platform?

The time is displayed based on Greenwich Time (GMT)

What do the different colours on the rates mean?

Green indicates rate's increase comparing with previous time period. Red indicates rate's decrease comparing with previous time period.

What is the minimum and maximum bet amount per trade?

The minimum bet amount on Videforex platform is 1$ (or €), and the maximum - 1500$ (or €)

Why sometimes I can't make a trade?

If you can't make a trade, it means that:
1. You have insufficient funds on the balance;
2. You are trying to invest an amount that is lower than the minimum allowed amount;
3. It's not enough time till expiration, to execute the option.