โบนัส

Videforex รางวัลผู้ค้ากับโบนัสเงินฝากเริ่มต้นการซื้อขาย. จำนวนเงินโบนัส
ขึ้นจากจำนวนเงินฝากและสามารถเข้าถึงได้ถึง 100%.

หาโบนัสของคุณ

  • เงินฝากของคุณ

    USD

  • โบนัส

  • การฝากเงินการซื้อขายรวม

    USD

ตัวอย่างของโบนัสนำไปใช้กับการฝากเงินครั้งแรกของคุณ

ฝากเงินครั้งแรก โบนัส การฝากเงินการซื้อขายรวม
250$ +20% 300$
1000$ +50% 1500$
3000$ +100% 6000$
ได้รับโบนัส